Novinky

02. 01. 2019

2019 Ultrazvuková vyšetření v těhotenství

Vážené těhotné nynější i budoucí. 

Na podzimní  Konferenci prenatální diagnostiky v Brně se dohodla nová úhradová struktura ultrazvukových vyšetření v průběhu těhotenství, která platí od 1.1.2019. 

1/ Prvotrimestrální screening ve 10-13 týdnu gravidity zaměřený na vyhledávání  chromozomálních aberací plodu s cenou 950 Kč

2A/ Registrující gynekolog provádí screeningový ultrazvuk v 18-20.týdnu zaměřený na: počet plodů, vitalitu, biometrii, morfologii, polohu placenty a množství plodové vody - hrazeno zdravotní pojišťovnou

2B/ NOVÁ je možnost provedení podrobného ultrazvukového vyšetření na akreditovaném pracovišti zaměřeno na vyhledávání vývojových vad plodu kolem 20 týdne na žádost těhotné s cenou 1200 Kč. FN Ostrava v kombinaci s Prvotrimestrálním screeningem 800 Kč.

3/ Registrující gynekolog provádí screeningový ultrazvuk ve 30-32. týdnu gravidity, kde se hodnotí počet plodů, vitalita, poloha plodu, biometrie, lokalizace placenty a množství plodové vody.  

Zaplacené částky je možno uplatnit u své zdravotní pojišťovny v rámci bonusových programů